Ministrantenplan der Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt
vom 01.03.2017 bis 31.03.2017

<< Miniplan 2017-02
Miniplan 2017-04 >>
Mittwoch, 01.03. - Aschermittwoch
19.00
Messfeier mit Aschenauflegung: H.Schmid - Ag.Schmid - Ha.Schmid - A.Niedermayr - A.Nehm - E.Lang - E.Diepold - L.Schweizer - T.Hufsky - R.Dittrich
 
Donnerstag, 02.03.
9.00
S.Hartung - J.Köberlein - T.Bronner - E.Schormair - R.Hauptmann - V.Jung
 
Freitag, 03.03.
09.00
Spital: K.Daurer - T.Hufsky
19.00
Vesper: J.Brandmair - S.Dorn - L.Schweizer - Jo.Pollanka - Te.Schreck - A.Rappel - E.Hundseder - J.Dorn
 
Samstag, 04.03.
18.00
A.Niedermayr - H.Jakob - I.Derlath - J.Knöferl - Ko.Schäffer - V.Jung - T.Knöferl - B.Schäffer
 
Sonntag, 05.03. - 1. Fastensonntag
09.00
H.Schmid - Ag.Schmid - F.Peter - Al.Schmid - T.Steinhardt - P.Gramlich - M.Rappel - Ha.Schmid - B.Vogl - J.Holler - C.Karg - J.Vogl
10.30
P.Finkenzeller - T.Bronner - E.Lang - K.Manhart - L.Ratzeck - A.Finkenzeller - T.Schmach - S.Bronner
 
Dienstag, 07.03.
18.00
D.Gruber - C.Burkhard - R.Dittrich - J.Ciriacy - Wantrup - P.Burkhart - E.Gruber
 
Samstag, 11.03.
18.00
L.Lechner - H.Jakob - S.Nehm - J.Schuster - I.Derlath - J.Knöferl - T.Hufsky - T.Knöferl
 
Sonntag, 12.03. - 2. Fastensonntag
09.00
F.Calabro - A.Gut - A.Nehm - B.Vogl - C.Müller - L.Schreier - J.Lechner - L.Glaub - S.Wieser - D.Miksch - A.Finkenzeller - J.Vogl
10.30
Al.Schmid - P.Lechner - T.Bronner - J.Brandmair - E.Diepold - V.Jung - P.Högenauer - S.Bronner
18.00
D.Schanz - T.Gramlich - K.Daurer - M.Gramlich - L.Mayr - S.Dorn - E.Schormair - J.Dorn
 
Dienstag, 14.03.
18.00
E.Thiel - L.Schweizer - Ko.Schäffer - R.Hauptmann - Jo.Brandmair - B.Schäffer
 
Samstag, 18.03.
18.00
E.Lang - E.Thiel - L.Ratzeck - J.Knöferl - S.Mayer - V.Jung - T.Knöferl - M. Naber
 
Sonntag, 19.03. - 3. Fastensonntag
09.00
Ag.Schmid - J.Ostermair - Al.Schmid - A.Euba - A.Gut - B.Vogl - S.Haberer - J.Wanner - M.Hartung - C.Karg - S.Wieser - J.Vogl
10.30
N.Raßhofer - T.Bronner - I.Derlath - L.Ratzeck - P.Högenauer - S.Bronner - P.Burkhart - E.Gruber
 
Montag, 20.03. - Josefstag
17.00
Aussetzung des Allerheiligsten: Ha.Schmid - A.Gut - C.Burkhard - Ko.Schäffer - A.Rappel - J.Ciriacy - Wantrup
18.00
Festgottesdienst: S.Hartung - J.Köberlein - A.Gut - T.Markowski - A.Nehm - N.Raßhofer - Ki.Lechner - S.Nehm - K.Manhart - L.Mayr - Jo.Pollanka - E.Schormair - D.Miksch - A.Holler - T.Schmach
 
Dienstag, 21.03.
18.00
D.Gruber - K.Daurer - R.Hauptmann - Jo.Brandmair - P.Burkhart - E.Gruber
 
Samstag, 25.03. - Verkündigung des Herrn
18.00
F.Peter - Al.Schmid - T.Steinhardt - A.Nehm - N.Wramba - H.Müller - G.Karg - P.Finkenzeller - H.Jakob - J.Schuster - E.Lang - J.Brandmair - E.Diepold - Te.Schreck - E.Hundseder - D.Miksch - A.Finkenzeller - T.Schmach - Jo.Brandmair - M. Naber
 
Sonntag, 26.03. - 4. Fastensonntag
09.00
H.Schmid - D.Schanz - Ag.Schmid - F.Calabro - Ha.Schmid - A.Gut - C.Müller - L.Schreier - J.Lechner - L.Glaub - C.Karg - S.Wieser
10.30
K.Lechner - S.Nehm - K.Manhart - Ko.Schäffer - S.Mayer - J.Ciriacy - Wantrup - P.Högenauer - B.Schäffer
 
Dienstag, 28.03.
18.00
C.Burkhard - L.Schreier - K.Daurer - E.Thiel - T.Hufsky - R.Dittrich