Ministrantenplan der Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt
vom 01.12.2016 bis 31.12.2016

<< Miniplan 2016-11
Miniplan 2017-01 >>
Freitag, 02.12.
06.00
Rorate: K.Hausmann - J.Köberlein - M.Rappel - A.Gut - N.Wramba - J.Wanner - M.Hartung - Jo.Pollanka
19.00
Vesper: D.Schanz - P.Friedmann - S.Hartung - L.Lechner - K.Daurer - K.Manhart - L.Mayr - Te.Schreck
 
Samstag, 03.12.
18.00
A.Niedermayr - E.Lang - I.Derlath - L.Schweizer - R.Dittrich - V.Jung - A.Holler - T.Schmach - P.Högenauer - P.Burkhart
 
Sonntag, 04.12. - 2. Advent
09.00
H.Schmid - A.Penthaler - Al.Schmid - F.Calabro - A.Euba - Ha.Schmid - H.Müller - B.Vogl - S.Haberer - J.Holler - C.Karg - S.Wieser
10.30
K.Lechner - P.Lechner - H.Jakob - T.Bronner - J.Brandmair - L.Ratzeck - S.Dorn - S.Mayer - J.Ciriacy - Wantrup - S.Bronner
 
Dienstag, 06.12.
18.00
D.Gruber - K.Daurer - E.Thiel - E.Diepold - J.Knöferl - C.Karg - D.Miksch - T.Knöferl - E.Gruber
 
Donnerstag, 08.12. - Mariä Empfängnis
18.00
A.Penthaler - S.Hartung - F.Peter - Al.Schmid - T.Steinhardt - P.Gramlich - E.Albrecht - A.Gut - A.Nehm - T.Gramlich - N.Raßhofer - C.Burkhard - J.Wanner - S.Nehm - J.Lechner - K.Manhart - S.Mayer - R.Hauptmann
 
Freitag, 09.12.
06.00
Rorate: K.Hausmann - D.Schanz - L.Borvendeg - J.Köberlein - M.Rappel - C.Müller - E.Schormair - A.Holler
 
Samstag, 10.12.
18.00
I.Knußmann - L.Lechner - N.Wramba - P.Finkenzeller - M.Gramlich - L.Ratzeck - S.Dorn - Jo.Pollanka - A.Finkenzeller - Jo.Brandmair
 
Sonntag, 11.12. - 3. Advent
09.00
H.Schmid - P.Friedmann - Ag.Schmid - Al.Schmid - F.Calabro - A.Euba - Ha.Schmid - Ki.Lechner - M.Hartung - A.Rappel - S.Wieser - D.Miksch
10.30
K.Lechner - H.Jakob - T.Bronner - J.Brandmair - E.Diepold - E.Hundseder - T.Hufsky - V.Jung - J.Ciriacy - Wantrup - S.Bronner
18.00
J.Ostermair - G.Karg - J.Holler - L.Schreier - E.Lang - L.Mayr - L.Schweizer - J.Knöferl - T.Schmach - T.Knöferl - J.Dorn
 
Dienstag, 13.12.
18.00
N.Raßhofer - E.Thiel - Ko.Schäffer - T.Hufsky - R.Hauptmann - D.Miksch - P.Högenauer - J.Vogl
 
Freitag, 16.12.
06.00
Rorate: K.Hausmann - S.Hartung - J.Ostermair - A.Gut - C.Müller - C.Burkhard - K.Manhart - E.Schormair
 
Samstag, 17.12.
18.00
G.Karg - D.Gruber - S.Haberer - P.Finkenzeller - E.Lang - M.Gramlich - A.Rappel - R.Dittrich - A.Finkenzeller - E.Gruber
 
Sonntag, 18.12. - 4. Advent
09.00
H.Schmid - D.Schanz - L.Borvendeg - Ag.Schmid - I.Knußmann - F.Calabro - Ha.Schmid - E.Albrecht - T.Markowski - Ki.Lechner - L.Schreier - S.Wieser
10.30
K.Lechner - P.Lechner - I.Derlath - L.Mayr - Ko.Schäffer - E.Hundseder - D.Miksch - J.Ciriacy - Wantrup - P.Högenauer - S.Bronner
 
Dienstag, 20.12.
18.00
D.Gruber - K.Daurer - I.Derlath - E.Thiel - L.Ratzeck - J.Knöferl - S.Mayer - T.Knöferl - E.Gruber
 
Freitag, 23.12.
06.00
Rorate: K.Hausmann - D.Schanz - S.Hartung - F.Peter - M.Rappel - C.Burkhard - Ko.Schäffer - E.Hundseder
 
Samstag, 24.12. - Hl. Abend
16.30
Kindermette: A.Nehm - N.Raßhofer - S.Nehm - L.Ratzeck - Te.Schreck - V.Jung
17.00
Spital: J.Köberlein - Ha.Schmid - G.Karg - J.Wanner - E.Lang - C.Karg
23.00
Christmette: Alle Minis
 
Sonntag, 25.12. - 1. Weihnachtstag
09.00
L.Borvendeg - Ag.Schmid - Al.Schmid - T.Steinhardt - F.Calabro - P.Gramlich - A.Gut - L.Lechner - T.Markowski - T.Gramlich - H.Müller - B.Vogl - Ki.Lechner - J.Schuster - J.Lechner - M.Gramlich - L.Glaub - Jo.Pollanka - E.Schormair - R.Hauptmann
10.45
A.Niedermayr - L.Schreier - H.Jakob - J.Brandmair - E.Diepold - S.Dorn - A.Rappel - T.Hufsky - Jo.Brandmair - P.Burkhart
17.00
Weihnachts - Vesper: P.Friedmann - K.Lechner - I.Knußmann - J.Ostermair - A.Gut - A.Nehm - T.Bronner - A.Holler
 
Montag, 26.12. - 2. Weihnachtstag
10.00
D.Schanz - A.Penthaler - J.Köberlein - F.Peter - A.Euba - M.Rappel - E.Albrecht - T.Markowski - N.Wramba - S.Haberer - C.Burkhard - J.Holler - M.Hartung - K.Manhart - Ko.Schäffer - S.Mayer - Te.Schreck - S.Wieser
 
Dienstag, 27.12.
18.00
B.Vogl - J.Wanner - J.Schuster - K.Daurer - L.Glaub - E.Hundseder - M. Naber - J.Vogl
 
Mittwoch, 28.12.
09.00
Ag.Schmid - T.Steinhardt - P.Gramlich - Jo.Pollanka - E.Schormair - V.Jung - Jo.Brandmair - P.Burkhart
 
Donnerstag, 29.12.
09.00
I.Knußmann - T.Gramlich - B.Vogl - S.Dorn - T.Hufsky - A.Holler - T.Schmach - J.Vogl
 
Samstag, 31.12.
17.00
Jahresschluss: P.Friedmann - A.Penthaler - L.Borvendeg - F.Peter - J.Ostermair - A.Euba - A.Gut - A.Niedermayr - A.Nehm - H.Müller - S.Haberer - J.Holler - L.Schreier - S.Nehm - J.Schuster - T.Bronner - J.Lechner - M.Gramlich - L.Glaub - A.Rappel - R.Dittrich - R.Hauptmann